Chuyển đến phần nội dung
Lấy đường dẫn
Giỏ hàng đang trống

AMD Ryzen 5 5600 / 3.5GHz Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 luồng / 32MB / AM4

AMD Ryzen 5 5600G / 3.9GHz Boost 4.4GHz / 6 nhân 12 luồng / 16MB / AM4

AMD Ryzen 5 5600X / 3.7GHz Boost 4.6GHz / 6 nhân 12 luồng / 32MB / AM4

AMD Ryzen 5 7600X / 4.7GHz Boost 5.3GHz / 6 nhân 12 luồng / 38MB / AM5

AMD Ryzen 7 5700G / 3.8GHz Boost 4.6GHz / 8 nhân 16 luồng / 16MB / AM4

AMD Ryzen 7 5700X / 3.4GHz Boost 4.6GHz / 8 nhân 16 luồng / 32MB / AM4

AMD Ryzen 7 7700X / 4.5GHz Boost 5.4GHz / 8 nhân 16 luồng / 40MB / AM5

AMD Ryzen 9 5950X / 3.4GHz Boost 4.9GHz / 16 nhân 32 luồng / 64MB / AM4

AMD Ryzen 9 7900X / Up To 5.6GHz / 12 Nhân 24 Luồng / 76MB Cache / AM5

AMD Ryzen 9 7950X / 5.7GHz / 16 Nhân / 32 Luồng / 64MB Cache / AM5

BPSTORE - Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

CPU Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

BPSTORE - Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

CPU Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700