BP PROF Ver.2 – E5 2680V4 | 96GB | 650W | 512Gb | GTX 1070 8GB GDDR5 2ND

10.990.000 12.000.000

Thông tin sản phẩm:

  • CPU: XEON E5 2680V4
  • MAIN: HUANANZHI X99-8D4
  • PSU: MIK CB650 650W
  • RAM: DDR4 ECC 96GB
  • SSD: NVME CLF CN600 PRO 512Gb
  • GPU: GTX 1070 8GB GDDR5