Danh sách sản phẩm

TỰ XÂY DỰNG TẢN NHIỆT NƯỚC PC

BLOCK CPU

BLOCK VGA

BLOCK RAM (không bắt buộc)

BƠM

PHỤ KIỆN BƠM

RADIATOR 1

RADIATOR 2 (không bắt buộc)

TANK

NƯỚC LÀM MÁT

ỐNG DẪN NƯỚC

FITTING CẮM ỐNG

FITTING GÓC CUA

FITTING NỐI DÀI

QUẠT LÀM MÁT

Tổng tiền(VNĐ)

Thông tin đơn hàng

Chưa có linh kiện nào được chọn

Thông tin khách hàng