Chuyển đến phần nội dung

UL ra mắt phần mềm test hiệu năng 3DMark cho Intel XeSS

Hưng

UL rất vui mừng phát hành thử nghiệm tính năng 3DMark mới cho công nghệ nâng cấp cải tiến AI XeSS mới của Intel của họ. Thử nghiệm tính năng mới này có sẵn trong 3DMark Advanced và Professional Editions.

So sánh hiệu suất và chất lượng hình ảnh của XeSS với bài kiểm tra tính năng Intel XeSS.

Phần mềm test hiệu năng 3DMark là các bài kiểm tra đặc biệt được thiết kế để làm nổi bật các kỹ thuật, chức năng. Phần mềm này sẽ cho bạn thấy XeSS ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào.

Công cụ kiểm tra khung hình 3DMark Intel XeSS giúp bạn so sánh chất lượng hình ảnh với so sánh tương tác song song giữa XeSS và kết xuất độ phân giải gốc.

Hãy xem các hình ảnh bên dưới để xem một ví dụ so sánh giữa kết xuất độ phân giải gốc và XeSS trong phần mềm test hiệu năng 3DMark mới.

So sánh hiệu suất và chất lượng hình ảnh với bài kiểm tra tính năng Intel XeSS

Thử nghiệm kết xuất một cảnh dựa trên điểm chuẩn 3DMark Port Royal hai lần để cho thấy ảnh hưởng của XeSS đối với hiệu suất và chất lượng hình ảnh. Lần chạy đầu tiên đo hiệu suất cơ bản bằng cách kết xuất ảnh với khử răng cưa tạm thời (TAA) ở độ phân giải đầu ra.

Lần chạy thứ hai hiển thị cảnh ở độ phân giải thấp hơn và sau đó sử dụng chế độ XeSS đã chọn để nâng cấp khung hình lên độ phân giải đầu ra.

Màn hình kết quả hiển thị cho bạn tốc độ khung hình trung bình từ mỗi lần chạy và sự khác biệt về hiệu suất được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Quá trình kiểm tra khung hình của 3DMark Intel XeSS

Phần mềm test hiệu năng 3DMark Intel XeSS bao gồm công cụ kiểm tra khung hình. Công cụ này cho phép bạn so sánh chất lượng hình ảnh với chế độ xem song song của Intel XeSS và kết xuất độ phân giải gốc. Bạn có thể xuất tối đa 100 khung hình liên tiếp từ bài kiểm tra tính năng và tự do xoay xung quanh hoặc phóng to lên đến 32x.

Giới thiệu về Intel Xess

XeSS (Xe Super Sampling) là công nghệ đồ họa Intel mới sử dụng khả năng nâng cấp do AI nâng cao để cải thiện hiệu suất trong khi vẫn duy trì độ trung thực của hình ảnh. XeSS xuất từng khung hình ở độ phân giải thấp hơn để tăng hiệu suất và sau đó sử dụng AI nâng cấp để tạo khung hình ở độ phân giải đầu ra mục tiêu.

Thử nghiệm tính năng Intel XeSS là bản cập nhật miễn phí cho 3DMark Advanced Edition cho người dùng đã mua 3DMark sau ngày 8 tháng 1 năm 2019. Bạn có thể mua 3DMark trên Steam hoặc trực tiếp từ trang web UL Benchmarks.

 

Để chạy được phần mềm này, bạn phải có GPU hỗ trợ Intel XeSS và Microsoft DirectX Raytracing Tier 1.1. Các GPU tương thích với XeSS bao gồm GPU Intel Arc, cũng như GPU AMD Radeon và NVIDIA GeForce có hỗ trợ Shader Model 6.4. Và bạn phải sử dụng Windows 11 hoặc Windows 10 64-bit, phiên bản 20H2 hoặc mới hơn.

 

Nếu bạn đã sở hữu 3DMark nhưng đã mua nó trước ngày 8 tháng 1 năm 2019, bạn sẽ cần mua bản nâng cấp Port Royal để mở khóa kiểm tra tính năng Intel XeSS.

Nguồn: videocardz