Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 3.6

Bộ lọc hiện tại

Giá

Thương hiệu

Tình trạng