Khối lượng tịnh (kg): 2.7 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 2.4 Tổng (kg): 3.7