NTSC: 72% size (Typ)sRGB: 104% size (Typ)

Bộ lọc hiện tại

Giá

Thương hiệu

Tình trạng