USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort 1.4 mode / power up to 90W)

Bộ lọc hiện tại

Giá

Thương hiệu

Tình trạng