Tản nhiệt khí NOCTUA NH-D15 Chromax Black
2,790,000 3,290,000 -15%
Tản Khí Noctua NH – D15
2,590,000 2,770,000 -6%
Tản Khí Noctua NH – U14S-TR4-SP3
2,160,000
Tản Khí Noctua NH – U14S
1,990,000 2,160,000 -8%
Tản Khí Noctua NH – U12A
2,890,000 3,080,000 -6%
Tản Khí Noctua NH – U12S DX3467 ( Intel Xeon LGA3647 )
2,990,000 3,040,000 -2%
Tản nhiệt khí Noctua NH-U12S Chromax Black
1,990,000 2,290,000 -13%
Tản Khí Noctua NH – U12S
1,790,000 1,870,000 -4%
Tản Khí Noctua NH – L9x65
1,390,000 1,420,000 -2%
Tản Khí Noctua NH – L9i
1,180,000