Core i5 9400F / 9M / 2.9GHz / 6 nhân 6 luồng
4,890,000 5,000,000
Intel Core i5 9600k / 9M / 3.7GHz / 6 nhân 6 luồng
7,990,000
Intel Core i7 9700k / 12M / 3.6GHz / 8 nhân 8 luồng
11,710,000
Intel Core i9 9900k / 16M / 3.60GHz / 8 nhân 16 luồng
13,490,000