INTEL CELERON G4900/ 2M / 3.1GHz / 2 nhân 2 luồng
1,150,000
Core i3 9100F / 6M / 3.6GHz upto 4.20GHz/4 nhân 4 luồng
2,050,000 2,950,000 -30%
Core i5 9400F / 9M / 2.9GHz / 6 nhân 6 luồng
3,790,000 5,000,000 -25%
Intel Core i5 9600k / 9M / 3.7GHz / 6 nhân 6 luồng
6,800,000 7,990,000 -15%
Intel Core i7 9700k / 12M / 3.6GHz / 8 nhân 8 luồng
9,890,000 11,710,000 -16%
Intel Core i9 9900k / 16M / 3.60GHz / 8 nhân 16 luồng
13,490,000 14,490,000 -7%