Intel Pentium Gold G5400 / 4M / 3.7GHz / 2 nhân 4 luồng
2,140,000
Intel Core i3 8100 / 6M / 3.6GHz / 4 nhân 4 luồng
3,390,000
Intel Core i5 8400 / 9M / 2.8GHz / 6 nhân 6 luồng
5,590,000
Intel Core i5 8500 / 9M / 3.0GHz / 6 nhân 6 luồng
5,990,000
Intel Core i5 8600K / 9M / 3.6GHz / 6 nhân 6 luồng
7,190,000
Intel Core i7 8700 / 12M / 3.2GHz / 6 nhân 12 luồng
8,790,000
Intel Core i7 8700k / 12M / 3.7GHz / 6 nhân 12 luồng
9,700,000
Intel Core i7 8086K / 12M / 4.0GHz / 6 nhân 12 luồng
11,500,000