CPU AMD Ryzen 7 2700X / 8 nhân 16 luồng/ SK AM4
8,630,000 8,990,000 -5%
CPU AMD Ryzen 7 2700/ 8 nhân 16 luồng/ SK AM4
7,890,000 8,090,000 -3%
CPU AMD Ryzen 5 2600X / 6 nhân 12 luồng/ SK AM4
5,670,000 5,950,000 -5%
CPU AMD Ryzen 5 2600/ 6 nhân 12 luồng/ SK AM4
5,050,000 5,290,000 -5%
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz tích hợp VGA Radeon Vega 11/6MB /4 nhân 8 luồng
4,070,000 4,190,000 -3%
AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz tích hợp VGA Radeon Vega 8/6MB/4 nhân 4 luồng
2,590,000
AMD Athlon™ 200GE 3.2GHz / 2 nhân 4 luồng / Radeon™ Vega 3 Graphics
1,460,000